מבוא לספר “היופי – מיתוסים ודמימות”, חלק ז’

האופי ושיקוף האלים בנפש האדם

מצב הארוס מגלגל את שלושת יסודות הנפש ומעביר אותם שינוי מתמיד. הוא עצמו טבול בתוך מרחב נוסף שאחד מאלי יוון משתקף בו ומקנה לו את אופיו המיוחד כמו את סוג היופי שאליו הוא נמשך ומתאווה. האל המשתקף במרחב בו טבולים הרכב ושני סוסי המרכבה, הוא אל שהאדם נמשך אליו, מתפלל אליו וסוגד לו בפולחנים מיוחדים לאותו אל. “כול אדם מכבד את האלוה שבמקהלתו היה משמש, ובמידת יכולתו הוא מייצג אותו בחייו, כל עוד לא נשתבש טיבו,… ואופיו של אלוהיו גם קובע את הדרך בה ינהג עם אהוביו ושאר האנשים ויתהלך עמם; וגם את היפה אשר יאהב בוחר לו כל אחד מהם בהתאם לכך” (פידרוס, עמ’385.). למשל, בני-אדם “המשתייכים לזאוס מבקשים, שיהא אהובם עשוי בנשמתו כזאוס, ומצפים אל מי שמטבעו עלול להיות איש פילוסוף ומנהיג”. דוגמא אחרת היא דיוניסוס או הירה. מכול מקום מצב הארוס שב ומשהנפש הטבולה ברחם המשקף את טבעו של זאוס, היא מוצאת לה נער בדמותו של זאוס ומתאהבת בו והאדם “יעשה כל דבר למען יהיה כך למעשה. לפיכך, אם קודם לכן לא עסקו באותו עסוק, ישתדלו עכשיו ללמוד מפי מי שאפשר להם ללמוד, ויפנו גם על דעת עצמם אל אותו מחקר”. וכשהם מתחילים להתפתח ולהשתכלל באותו התחום שמשקף את דמות אלוהיהם “החל בהם עצמם על עקבות תכונתו של אלוהיהם, אינם מתקשים בכך, כיוון שבהכרח הם משווים את האל לנגד עינם בכל מאודם, וכשהם נאחזים בו בזיכרונם, תצלח עליהם רוחו, והם יקבלו על עצמם את מידותיו והליכותיו, ככל שניתן לאדם ליטול חלקו באלוהים”. ומשום שתהליך זה שצמח בהם נקשר באהובם הרי שהם מוסיפים על אהבתם אותו ואוהבים אותו עוד יותר.

מבנה הנפש: רכב ושני סוסים מתקבל בכול אדם בתוך אופי שונה הנותן לנפש את צבעה המיוחד, אחד נועז, שני נמרץ, אחר חולמני או נינוח. מתוך אופיו יבחר בדברים שעמם משתלבת נפשו ומתחזקת בעזרתם, דברים אלו מתקבלים בנפשו כיפים וטובים לה. כשהאדם מזהה אותו דבר שנפשו רואה בו יופי, חוכמה ודבר טוב באדם אחר הוא מתאהב בו. אהבה זו מעצימה את כוחותיו ומאפשרת לו להתפתח טוב יותר ומהר יותר. האדם, בעזרת ישוב דעת, התאוות ליופי ההולם את טבעו, המשתלב בשיגעון והשראה מוזמן להוביל את מרכבת חייו אל רגעי אושר, תהילה וכבוד ולהימנע מבושה, השפלה עצמית וכישלונות חיים צורבים שהמשיכה אחר התאוות מזמנת לו בדרכו.

כוח הפעולה, הלהט נתפסת כאחד מצידי הכוח הפעיל, חלקו הזכרי מפרה את הנפש, הוא כוחו של ארוס ואיכויות הביצוע שלו (נשיות) יקבעו על-ידי צדו השני של הכוח. בתחום זה מבדילים בין עשייה בטווחי זמן ארוכים ועשייה בטווחים קצרים הנשענת על התאוות. החלטתו של אדם לפעול עקב להט שנוצר בו, שוקלת גורמים שונים המביאים לידי החלטה מתואמת עם הגיון ושכל בריא. פעולת הלהט מתרחשת במרחב האופקי. התאווה מתרחשת בקו הניצב חלקה נוסקת למעלה אל היופי וחלקה למטה אל הפריצות, מתרחשת פעילות נפשית נוספת בקו הניצב: פן אחד מוביל למעלה אל השגב ואל בהירות המחשבה ופן שני למטה, אל הספק והבלבול.

כוחות שיורדים למעלה ועולים ומתשתשים את בהירות המחשבה או יוצרים ספקות חשיבתיים נמצאים גם בפילוסופיה המזרחית. מירים לי (Miriam Lee)מסבירה בספרה ‘תובנות של תלמיד האקופנטורה’2, שקים כוח עולה ויורד בגוף. כשליי מדברת על כוח עולה שלילי היא מדגישה שמקורו באנרגיה שלילית שמכונה: “צ’י רע” או “Evil Qi”. תופעה שנגרמת בשל מעורבותה של דו-תחמוצת הפחמן במוח. חוסר חמצן מצד אחד שגם הוא נקשר ב”צ’י רע” ועודף דו-תחמוצת הפחמן מצד שני גורם לעליה אנרגטית שלילית שחודרת דרך תעלות שמובילות בגוף אנרגיה למוח דבר זה גורם לבלבול ולחוסר בהירות חשיבתית ומזכיר את תיאורית הספק והרצון שהוזכרו לעיל. כדי לתקן מצב זה ולהחזיר את המחשבה הבהירה לאדם יש להפעיל על-פי תפיסה זו, לחץ בנקודות מסוימות על גופו של האדם הסובל מבילבול. רוב נקודות הלחץ האלו נקשרות באנרגיות שנתפסות כאסרטיביות ומאפשרות ל”אני” לשרוד, תחום דאגת ה”אני” לחוסנו או ליכולת תיכנון טובה ויציבה. במזרח הרחוק תחום זה מכונה ‘אנרגית המעי הגס’ ראה על אנרגיה זו ועל שאר האנרגיות בחלק ח’ של המבוא. לחיצה על נקודות: (המעי הגס 4) LI4, (המעי הגס11) 11 LI 3, מנקה אנרגיה זו ומורידה את האנרגיה השלילית שעלתה למוח ובלבלה את המחשבה של אותו אדם כלפי מטה. אין צורך בהמשגות וניקוי חשיבתי די בלחץ מתמשך, לא לאורך זמן רב מדי או בדיקור בנקודת אנרגיה אלו גם בנקודת הריאות השביעית LU7 שאף היא מסייעת לבהירות המחשבה. LU7 מנקה אנרגיה שלילית של אותם אברים השולטים על המוח. לדעת הפילוסופים הסינים המוח נשלט על-ידי מרידיאן הכליות. כשיש די חמצן במוח שב האדם לחשוב בבהירות.4 במזרח הרחוק הבלבול נתפס גם בצורה פיזית וגם בצורה רגשית ושכלית, אבל הפתרון גופני.

צורה נוספת של בלבול ופגיעה בכושר מחשבתו של אדם מוסברת בספר “הקיסר הצהוב”  5 כתוצאה של התקפה רגשית. ליי מסבירה שצ’י פגום, לא טהור, חודר ותוקף את הטחול והבטן הכוונה למרידיאנים שמובילים אנרגיה שמכונה בטן או טחול, מדובר באנרגיה קוסמית רעה – צ’י רע שמקורו בעודף רגשות. תקיעותו בבטן יוצרת כובד וייאוש שמוביל להסקת מסקנות שגויות כולל רצון להתאבד בשל קשיים בסביבת חיי האדם’6. נקודת הלחיצה שמשחררת תקיעות זו העיקרית קשורה במרידיאן הבטן ומכונה ST36. ליי מסבירה שטוב לשלבה עם SP67. זאת משום שמקרים כאלו מלובים בתחושת ייאוש.8

המיתוס העברי העתיק “סולם יעקב” שב ומאזכר דוקטרינה של עליה וירידה שנזכרה לעיל במסגרת סקירתי את “דוקטרינת ארוס” של אפלטון ועליות ומורדות אנרגיה בגוף. הוא דן בדרכו בסוגיית העלייה והירידה המחשבתית זאת באמצעות סמלים: סולם, וקצה האחד שלו באדמה כשהשני בשמים מלאכים עולים בו ויורדים. באמצעות הסמל מחפש המיתוס העברי הקדום את התשובה לשאלה העתיקה, בדבר התחושה המעלה והמורידה את יכולת החשיבה ונושא ההזכרות. סמלי המיתוס: סלע שעליו מונח ראש החולם (יעקב) – סמל לחשיבה הגיונית, מלאכים סמל לרעיונות משרתי האידאה העליונה ביותר (האל) וסולם סמל להיררכיה. “סולם יעקב” חוזר על השאלה העולה מתוך הסיפור המקראי והיא אותה שאלה של ארכיב הנפש העולה כיום לגבי ההיזכרות המוצגת על-ידי חוקרי הנוירוביולוגיה. זיכרון מפורש שנשכח ונמחק מהתודעה, האם הוא שב ועולה, מי מעלה אותו? על-פי אפלטון הוא נולד ונלמד בכל פעם מחדש. על פי תיאורית האקדמאים הרעיון עולה ומתגלה מארכיון במוח הודות ליכולת האסוציאטיבית של ההיפוקמפוס. כך שב וחוזר רעיון הנפש הסכולסטית וזה שבמיתוס העברי העתיק ומתאחדים עם נושא הלא-מודע דוקא9.

מקורות:

[1] מירים ליי מחלוצי שיטת הדיקור בארה”ב, ילידת סין, הגיעה לארה”ב מסינגפור. תחילה היתה אחות, מיילדת ואח”כ עברה לטיפול באנשים בשיטת הדיקור הסיני – אקופונטורה תחום בו עסקה במשך שנים בסינגפור, תחת הכיבוש היפני במלחמת העולם השניה. כשהגרה לקליפורניה החוק אסר על דיקור, בהדרגה ובמקביל לעבודתה במפעל – בעקבות טיפול מוצלח באחד מחברי כנסייתה – בסתר, החלה מטפלת באנשים. ליי הגיעה לכ 80 מטופלים ליום כאשר בשנת 1974 נאסרה לאחר משפט בגין שימוש בשיטת ריפוי זו באנשים.

[2] ,Blue Poppy Press, 2003,1992 “Insights of a Senior Acupuncturists” Miriam Lee,

[3] LI4 נמצאת בין האגודל והאצבע המורהבין מטאקרפל 1 ו 2. LI11 נמצאת במרפק ו- LU7 נמצאת כארבע אצבעות מעל מפרק כף היד, סמוך לאגודל.

[4] שם, עמ’ 11.

[5] ספרו של הקיסר הצהוב “ני ג’ינג”, או יו-הסיונג, גם “ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב” מקובל לראותו כספר שנכתב על-ידי הקיסר ששלט לפני כ 5000 שנים בסין מדובר בספר מחשבתי המתאר טיפוסי אדם, אנרגיות ומשמש ספר יסוד למחשבת הרפואה הסינית.

[6] ,Blue Poppy Press, 2003,1992 “Insights of a Senior Acupuncturists” Miriam Lee,

[7] SP6 נמצאת ברגל, על השוק בחלק המדיאלי כארבע אצבעות מעל הקרסול (מעל המלאוליוס מדיאלי). ST36 נמצאת ברגל, מתחת לטיביה, רוחב אצבע לטרלית לרכס הקדמי של עצם הטביה.

[8] ראה גם Miriam Lee 2003 חלק 2. פרק שדן בקומבינציה של נקודות לחיצה שמאפשרת החלמה מתחלואים רבים.

[9] עוד על כך ראה, להלן וכן פידרוס כתבי אפלטון, בתרגומו של יוסף ג. ליבס, הוצאת שוקן, תשל”ה וכן במדינה ספר ז’ משל “המערה” the cave metaphor (VII 514a-517a). Chariot The Allegory: Plato’s Tripartite Theory of the Soul. the cave metaphor Plato, Phaedrus, בפידרוס Phaedrus מתאר אפלטון את מבנה הנפש שלו: (VI 509d-511e) ראה גם תיאוריית החינוך שלו the philosophical education (paideia)].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *